archief

welkom in groep 1/2c

 groepsfoto

Dag allemaal,

In deze klas hebben wij dit jaar het thema Pluk van de Petteflet, op de ramen staan mooie tekeningen uit het boek van Pluk en de kinderen hebben er ook al enthousiast over gewerkt.

Wij willen kort iets vertellen over onze groep.

Wij zijn gestart met 22 kinderen, 15 in groep 2 en 7 in groep 1. Dit jaar hopen er nog 9 kinderen in te stromen in groep 1.

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Hanneke voor de klas en op donderdag en vrijdag is juf Janine onze juf.

Elke dag heeft de juf twee hulpjes, een uit groep 1 en een uit groep 2. Zij helpen de juf, door bijvoorbeeld de prullenbak in de kring te zetten tijdens het eten en drinken. Ze mogen natuurlijk naast de juf zitten. Ook mag je het eerste kiezen op het kiesbord en als we buitenspelen mag je als eerste kiezen uit de schuur. Wanneer we naar huis gaan krijg je ook nog een sticker.

Hoe ziet een dag er bij ons in de groep uit?

We beginnen in de grote kring, behalve op maandag en donderdagochtend want dan hebben we inloop. Dat betekent dat de kinderen met een activiteit mogen beginnen aan een tafel. In de grote kring luisteren we naar de belevenissen van de hulpjes en dan mogen we hen vragen stellen. Als we dat gedaan hebben zingen we een lied, we bidden en we gaan luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Elke week leren we een nieuw christelijk lied.

Na de grote kring gaan we werken en spelen. Elke week maken we in ieder geval 2 of 3 werkjes over een thema. Dit thema hebben we zelf gekozen. Wanneer je niet gaat werken mag je kiezen. De juf gaat de eerste 20 minuten in de kleine kring met 4 of 5 kinderen. Zo heeft ze even alle aandacht voor deze kinderen. De andere kinderen werken of spelen 20 minuten zelfstandig. Na de kleine kring heeft de juf weer alle tijd voor de andere kinderen.

Als het spelen en werken voorbij is gaan we eten en drinken en is er tijd voor een reken- of taalactiviteit.

Na zolang stil te hebben gezeten is het tijd om eens lekker te bewegen, bij mooi weer gaan we lekker naar buiten. Anders gaan we bewegen in het speellokaal. Éen keer in de week hebben we gym in het speellokaal (dinsdag).

rij

Dan is het zó 12.00 uur en tijd om naar huis te gaan of naar de overblijfruimte op school.

‘s Middags beginnen we weer in de grote kring met een activiteit, bijvoorbeeld de kanjertraining of muziek, daarna gaan we spelen en werken. Ook gaan we weer lekker buiten spelen of naar het speellokaal.

Als het 15.15 uur is, is de schooldag weer voorbij en kunnen we thuis uitrusten van een fijne schooldag!

We hopen dat we een fijn en leerzaam jaar met elkaar hebben!