Gebedsgroep

Er is een gebedsgroep verbonden aan onze school. Wat is het belangrijk dat er biddende ouders achter de school staan. Natuurlijk kan dat thuis, maar het is ook heel mooi om met een groepje ouders te danken en voorbede te doen voor school en allerlei schoolse zaken. Betreffende ouders hebben op eigen initiatief de gebedsgroep gevormd. Zij komen regelmatig op school bij elkaar.

Als u inlichtingen wilt, wilt u mee doen, of als u gebedspunten wilt doorgeven, dan kan dat bij mevrouw G. van Dijk, telefoon 0341 – 26 19 53. De data van de bijeenkomsten staan op de activiteitenkalender.