Techniek

Techniek op de Petraschool
Bij de ingang van onze school hangt een sticker van KWT O (Kenniscentrum van wetenschap en Techniek Oost). Dit geeft aan dat wij technieklessen belangrijk vinden voor onze leerlingen, dit willen ontwikkelen en de overheid stimuleert dit met subsidie.

Techniek is relevant!
Techniek is belangrijk in onze maatschappij. We zijn afhankelijk van techniek!
Techniek is aanwezig in alles om je heen. Je moet het veel breder zien dan alleen het vak techniek: Het omvat Transport, Communicatie (stoplichten), Constructie, Productie (bijv. cake bakken!)
Er is een tekort aan technisch geschoolde mensen in tal van bedrijfstakken.

Techniek is leuk!
We willen bij onze leerlingen – jongens en meisjes- een positieve houding t.a.v. techniek ontwikkelen.
We willen ze laten ervaren dat techniek een uitdagend en leuk is.
Techniekonderwijs draagt ook bij aan de ontwikkeling van alle talenten van onze kinderen.
Het gaat hier om de onderzoekende houding, het redeneren, creativiteiviteit en communicatie.
Het vak techniek geeft de school de mogelijkheid om op een andere manier te leren dan meestal gebeurt: tegelijk praktisch, ervaringsgericht en sociaal!

Wat wil onze school bieden?
Lessen techniek in doorlopende lijn door de hele school voor alle groepen.
Daarnaast is er aandacht voor techniek (naast de bestaande methode Natuur &Techniek) bij andere vakken, denk aan aardrijkskunde, handvaardigheid en geschiedenis,
Wij gebruiken de Techniektorens met voor elk jaar 10 praktische lessen techniek in kleine groepen (Bijvoorbeeld tijdens de blokken crea).
En wij organiseren uitstapjes naar lokale bedrijven, naar de Ontdekhoek in Zwolle en voor de bovenbouw doen we mee met workshops van BITT (Belevingscentrum wetenschap en Technologie) in Harderwijk.
stickera6_cmyk