Groep 5

Op deze pagina komt informatie hoe kinderen kunnen inloggen en wat er de komende weken van hen wordt verwacht.

Inlog Thuis Werken

In verband met de huidige maatregelen van het kabinet, proberen wij ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk hun werk kunnen blijven doen.

Via onderstaand stappenplan kunt u lezen hoe de leerlingen moeten inloggen om bij hun schoolvakken te komen. In principe werkt dit hetzelfde als hoe dit op school gebeurt. Mocht u er niet samen uit komen met uw kind, neemt u dan contact op met de leerkracht via Parro.

Stappenplan Inloggen Cloudwise

thuisonderwijs week 3 groep 5a