Nieuws

Christus is opgestaan!

Met elkaar mochten we als leerlingen, ouders en personeel het wonder vieren dat Christus voor ons is opgestaan uit het graf!
De liederen en de begeleiding waren prachtig, maar hier zullen we het slechts doen met de beelden.
Iedereen goede Paasdagen gewenst!

Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de twee vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen.