Nieuws

Themaweek

In de week van 8 november en CNS Themaweek.
Het thema is “Worden wat IK wil”

Met IK bedoelen we de Here God. Jozua staat in de verhalen centraal. Jozua kon niet zelf kiezen wat hij wilde voor zijn leven, maar God leidde hem. In drie Bijbelse verhalen staan we daar samen met de kinderen bij stil. Wie zien dat Jozua de moedige leider wordt die het volk het beloofde land in mag leiden. Dat lijkt me een pittige en haast onmogelijke opdracht.  Jozua hoeft dat niet alleen hoeft te doen. God gaat met hem mee.

Zi heeft God ook een plan met ons leven. Hij vraagt ook van ons, dat we Hem volgen en
doen wat Hij van ons vraagt. Fijn om te weten dat we dit niet alleen hoeven te doen.
We mogen in alles op God vertrouwen. Hij kent ons en wil onze helper zijn!

Wie in alles op de Heer vertrouwt,
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan.
Zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Hieronder kunt u Themadienst boekje het vinden met de liedjes van het thema, de kerkdiensten en korte overdenkingen. 21020CNS_themadienst_boekje_wk46_2