Overblijfregeling

In verband met het tijdelijke continurooster is onderstaande niet van toepassing.

In het najaar van 2020 houden we een peiling onder ouders en personeel om te kijken of we het continurooster blijvend houden of terug gaan naar het oude schooltijdenmodel.

 

 

>> Naar het aanmeldingsformulier voor overblijven


Overblijven op school gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

De kinderen kunnen van 12.00 tot 13.00 uur overblijven en  moeten zelf eten en drinken meenemen. Het overblijven geldt alleen voor schooldagen waarop de kinderen de hele dag les hebben. Voor de goede gang van zaken is er een reglement voor de kinderen en de overblijfkrachten. Met vragen en opmerkingen rondom het overblijven kunt u terecht bij de directie of overblijfcoördinator. Teamleden die overblijven dragen dus geen verantwoordelijkheid en hebben zelf pauze.

Betalingsregeling

 1. De hoogte van de kosten wordt per jaar bepaald. Als er niet voldoende vrijwilligers zijn, moet onze school extra overblijfkrachten inhuren. Dan zullen de prijzen aangepast moeten worden.
 2. De 10- en 30 strippenkaart kunnen worden gekocht bij de overblijfkracht.
 3. Voor degenen die gebruik maken van de overblijfregeling, zijn de kosten voor 1x overblijven € 2,50 per kind per keer. Een 10-strippenkaart kost €20,- een 30 strippenkaart kost €50,- De overblijfkaarten zijn de hele basisschool periode geldig.
 4. Ouders die meedraaien met het overblijfrooster kopen de strippenkaarten voor de helft, op de dag dat ze helpen eten de kinderen gratis mee. Kinderen uit Vierhouten betalen € 0,50 per keer, mits hun ouders meedraaien in het overblijfrooster.
 5. De strippenkaarten blijven op school en worden met datum afgetekend door de overblijfkracht. Een volle kaart wordt mee naar huis gegeven ter controle.

 

Algemene regels

 1. Het reglement Overblijven wordt opgenomen in de Schoolgids.
 2. De kinderen en de overblijfkrachten nemen zelf eten en drinken mee (liever geen snoep).
 3. Er wordt in principe gewerkt met vaste overblijfkrachten.
 4. Het is nodig de kinderen vooraf aan te melden voor het overblijven via de website (www.petraschool.net, knop overblijven).
 5. Ouders blijven aansprakelijk voor de schade die ontstaat door toedoen van hun kind. Een goede WA-verzekering wordt dan ook aangeraden. Overblijfkrachten en school kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen.

Overblijfregels

 1. Aan het einde van de ochtendschooltijd gaan de overblijfkinderen uit de groepen 1 t/m 3 naar de overblijfruimte.
 1. Er wordt om 12.10 uur gegeten. De kinderen kunnen vooraf hun handen wassen en naar de w.c. Iedereen zoekt zijn plekje, pakt zijn spullen uit de tas en zet de tas op de grond. Als iedereen zit, wordt de maaltijd gezamenlijk begonnen.

Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 mogen eerst even op het plein gaan spelen. Om 12.30 uur worden zij binnen geroepen om te komen eten.

3.Tijdens het eten mogen de kinderen niet onnodig van tafel lopen of zonder toestemming naar  het toilet.

 1. Als de meeste kinderen klaar zijn (ong. 12.25 uur en 12.55 uur) wordt er gezamenlijk afgesloten met een gebed. De kinderen kunnen dan buiten gaan spelen.

Eén overblijfouder gaat alvast mee naar buiten, de ander blijft binnen opruimen en houdt ondertussen toezicht op de kinderen die nog niet klaar zijn. Iedereen gaat naar buiten als het opruimen klaar is.

 1. Bij goed weer wordt er altijd buiten gespeeld, waarbij iedereen op het plein moet blijven.

De kinderen die thuis eten en daarna vóór 13.00 uur op het plein komen, worden teruggestuurd, tenzij er toestemming is van een leerkracht om eerder te komen en dit gemeld is bij de overblijfouders. De overblijfouders dragen allen de verantwoording over de kinderen die overblijven. Vanaf 13.00 uur wordt er weer pleinwacht gelopen door de leerkrachten.

 1. Niemand mag zonder toestemming van de overblijfkrachten naar binnen. Er gaat één kind tegelijk naar de w.c.
 2. Bij slecht weer blijven de kinderen in de overblijfruimte. Er wordt geen gebruik gemaakt van de computers van de school.
 3. De normale schoolregels blijven ook tijdens het overblijven van kracht.
  9. Naar de overblijfkracht moet net zo goed worden geluisterd als naar de leerkracht. Wanneer te vaak gewaarschuwd moet worden, kan de Petraschool verdere deelname aan de overblijfregeling weigeren.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Mw. Diana van de Vosse (tel 0577-411044) of met de directie. Ook kunt u zich bij hen opgeven als overblijfkracht. Er zijn altijd weer nieuwe overblijfkrachten nodig, zowel voor periodiek overblijven (eens per twee weken), als voor invalkrachten.

>> Naar het aanmeldingsformulier voor overblijven