Veiligheidsbeleid

Hier kun je het Veiligheidsprotocol downloaden.

Hierin is opgenomen:

  • Incidentregistratie
  • Anti-pestprotocol
  • Digitale veiligheid
  • Sociale veiligheid en AVG
  • Schorsen en verwijderen