IKC

Integraal Kindcentrum

Als Petraschool zijn we betrokken bij het vormen van IKC-oost.
Het is de bedoeling dat aan de Oosteinderweg een gebouw komt waarin kinderen van 0-12 jaar onderwijs en opvang krijgen.

Tijdens het schooljaar 21-22 zullen we gaan toewerken naar een samenwerking tussen de Morgenster en de Petraschool.

De volgende organisaties zullen hierin participeren:
SPCP Nunspeet (peuterspeelzaal)
SKN (Kinderopvang)