IKC

Integraal Kindcentrum

Als Petraschool zijn we betrokken bij het vormen van IKC-oost.
Het is de bedoeling dat aan de Oosteinderweg een gebouw komt waarin kinderen van 0-12 jaar onderwijs en opvang krijgen.

tijdens het schooljaar 20-21 zullen we gaan toewerken naar een samenwerking tussen de Morgenster en de Petraschool.

De volgende organisaties zullen hierin participeren:
SPCP Nunspeet (peuterspeelzaal)
SO/VSO de Wingerd
SBO de Arend 
basisschool de Morgenster
en mogelijk andere partijen.